Zwerfvuilactie #Opgeruimdstaatnetjes

14 okt 2018 KAD/MS
Op 11 oktober 2018 nam het GO! Atheneum Denderleeuw met haar 3 campussen deel aan de jaarlijkse zwerfvuilactie. Deze actie verliep in samenwerking met intercommunale ILvA in het kader van Mooimakers, een initiatief van de Vlaamse overheid (via OVAM) en Fost Plus.
 
Een van de elementen waar de school belang aan hecht is een nette omgeving. Zwerfvuil is dan ook vaak erg storend in het straatbeeld, en daar willen we met onze leerlingen iets aan doen.
 
De leerlingen trokken dan ook de straat op, voorzien van gele fluovestjes, handschoenen en afvalgrijpers om papiertjes, sigarettenpeuken, blikjes en andere achteloos weggeworpen rommel in de brede schoolomgeving op te ruimen. Voor de veiligheid werd iedere groep voorzien van een leerkracht en gemeenschapswacht.
 
Tegelijkertijd start in de school een sensibiliseringscampagne zodat de actie niet een eenmalige en symbolische opruimbeurt is, maar de aanzet tot een gedragswijziging met meer respect voor de omgeving ingeburgerd wordt.
 
Met een actief sorteerbeleid door onze werkgroep Gezondheid en BVH en een wekelijkse zwerfvuilactie met beurtrol op het schooldomein zetten we alvast stappen in de goede richting.
 
#Opgeruimdstaatnetjes
#Mooimakers
#Zwerfvuilactie