Studieaanbod

Eerste graad, eerste jaar

In alle secundaire scholen in Vlaanderen krijg je in het eerste jaar A hetzelfde basispakket aangeboden. Dit zijn 28 lesuren die je verplicht moet volgen. Je kan hier geen keuze in maken. Dat kan echter wel voor wat de resterende vier lesuren betreft, de optievakken.

Bij het maken van je keuze voor de optievakken is het belangrijk te weten dat je bij ons de kans krijgt om te twijfelen en te proeven van verschillende belangstellingsgebieden. We helpen je in de twee eerste jaren van het secundair onderwijs mee te zoeken naar je echte interesses en talenten.

De keuze die je maakt, bepaalt niet of je al dan niet kan slagen in het eerste jaar. Dat wordt bepaald door je resultaten voor alle andere vakken uit de basisoptie. De keuzevakken moeten je helpen jezelf beter te leren kennen, je talenten naar boven te halen en uiteindelijk een weloverwogen en bewuste keuze te maken naar de tweede graad toe. Om je daarbij te helpen krijg je voor elke rapportperiode een competentierapport voor deze vakken.

 • 1ste leerjaar A
  • Latijn: Dit keuzevak bereidt voor op alle studierichtingen die de nadruk leggen op klassieke en/of moderne talen.
  • Natuur en Wetenschappen – Techniek (STEM): Dit belangstellingsgebied biedt een voorbereiding op studierichtingen die de nadruk leggen op wetenschappen, wiskunde en techniek.
  • Economie – Techniek: Dit belangstellingsgebied geeft aansluiting op de richtingen met nadruk op economie, maar biedt ook een degelijke voorbereiding op wetenschappelijke richtingen.
  • Mens en Maatschappij – Taal: Dit belangstellingsgebied geeft aansluiting op Humane Wetenschappen en moderne talen.
  • Natuur en Wetenscahppen – Taal: Dit belangstellingsgebied laat je proeven en bereidt je voor op zowel wetenschappelijke richtingen als moderne talen.
  • Mens en Maatschappij – Techniek: Dit belangstellingsgebied geeft aansluiting op humane wetenschappen en wetenschappen.
  • Economie – Taal: Dit belangstellingsgebied geeft aansluiting op de richtingen met nadruk op economie en biedt ook een degelijke voorbereiding op moderne talen.
  • Natuur en Wetenschappen – Sport: Dit belangstellingsgebied laat je proeven en bereidt je voor op wetenschappelijke richtingen.
  • Economie – Sport: Dit belangstellingsgebied geeft aansluiting op de richtingen met nadruk op Economie en wetenschappelijke richtingen.
  • Mens en maatschappij – Sport: Dit belangstellingsgebied geeft aansluiting op Humane Wetenschappen en wetenschappelijke richtingen.
 • 1ste leerjaar B

Als je al van in de basisschool weet dat je niet zo graag studeert en de dingen liever praktisch aanpakt, als je al eens een jaartje overgezeten hebt en je getuigschrift van de basisschool nog niet gehaald hebt, maar toch al 12 bent, dan is 1B de ideale oplossing voor jou. Je krijgt er maar liefst 10u techniek per week en kan tijdens die lessen ontdekken en uitproberen welk beroep je het meeste aanspreekt.

Je kan er alsnog je getuigschrift van de basisschool halen en in het tweede jaar voor een beroepsvoorbereidend leerjaar kiezen.

Een andere mogelijkheid is dat je na de B-klas toch naar 1A overstapt en daarna alsnog kiest voor een verdere schoolcarrière in een ASO, TSO of KSO-richting. Dankzij de intensieve leer- en leerlingenbegeleiding hebben onze beide middenscholen een jarenlange traditie van succesvolle doorstroming van 1B naar 1A. Een instap in 1B hoeft dus geen definitieve keuze voor een B-traject te zijn.

Lessentabel 1ste leerjaar – eerste graad

 

Eerste graad, tweede jaar

Na het eerste jaar A kan je in het tweede leerjaar A verder kiezen uit volgende mogelijkheden:

 • Latijn
 • Moderne Wetenschappen – met modulaire invulling van vrije ruimte (uniek in de streek!)
  • Economie en wetenschappen horen in het 2de jaar MW bij de basisvakken
  • 4 modules van ca. 8 weken (Cultuur / Mens & Maatschappij – Drama / Expressie – ICT / Economie – Wetenschappen / Techniek)
  • Alle belangstellingsgebieden komen nog eens aan bod
  • Talentontwikkelingvoorbereiding en hulp bij studiekeuze 2de graad
  • 2u extra sport
 • Mechanica – Elektriciteit
 • Handel
 
Na het eerste jaar B kan je in het tweede leerjaar B (beroepsvoorbereidend leerjaar) verder kiezen uit volgende mogelijkheden:
 • Voeding/Verzorging – Kantoor/Verkoop
 • Haarzorg / Kantoor – Verkoop
 • Elektriciteit-Hout
 

 

Tweede graad

De tweede graad omvat het derde en vierde jaar van zowel algemeen, technisch als beroeps secundair onderwijs.

Op het einde van het tweede jaar secundair onderwijs moeten leerlingen kiezen welke richting ze in het derde jaar wensen te volgen. Een doordachte keuze is een positieve keuze die rekening houdt met de interesses en mogelijkheden van een leerling.

Ons aanbod studierichtingen in de 2de graad Algemeen Secundair Onderwijs (ASO):

 • Latijn
 • Economie
 • Wetenschappen
 • Humane Wetenschappen

Ons aanbod studierichtingen in de 2de graad Technisch Secundair Onderwijs (TSO):        

 • Handel
 • Sociale en Technische Wetenschappen

Ons aanbod studierichtingen in de 2de graad Beroeps Secundair Onderwijs (BSO):

 • Kantoor
 • Verzorging-Voeding

Onze school kiest ervoor om de lesuren uit het complementaire gedeelte in te vullen met modules. Dit zijn projecten die lopen over een schooljaar en die als doel hebben om de motivatie en het aanleren van vaardigheden (bv. probleemoplossend denken) van de leerlingen te bevorderen. De leerlingen kunnen zelf hun pakket met modules samenstellen in functie van hun interesses, talenten en competenties. De talenten die de leerlingen ontdekt hebben in de eerste graad, worden dus verder ontwikkeld in de tweede graad en uitgediept in de derde graad. De modules vormen op die manier een versterking van een studierichting.

Lessentabel 2de graad – 3de/4de jaar (ASO)
Lessentabel 2de graad – 3de/4de jaar (TSO-BSO)

 

Derde graad

De derde graad omvat het vijfde en zesde jaar van zowel algemeen, technisch als beroeps secundair onderwijs. In het beroeps secundair onderwijs biedt onze school ook een zevende specialisatiejaar aan voor beide richtingen.

Op het einde van het vierde jaar secundair onderwijs dienen leerlingen opnieuw te kiezen uit een hele reeks combinatiemogelijkheden die hen in het vijfde jaar worden aangeboden.

Het Algemeen Secundair Onderwijs  van de derde graad is ‑in principe- toegankelijk voor alle leerlingen die met succes de tweede graad algemeen onderwijs hebben beëindigd.

Meer nog dan in de tweede graad houdt een doordachte keuze hier rekening met de toekomstplannen die de leerling koestert in verband met verdere studies in het voortgezet onderwijs. De slaagkansen in de gekozen richting van de derde graad zijn in belangrijke mate afhankelijk  van wat een leerling in de tweede graad heeft gevolgd en gepresteerd. In het ASO kun je kiezen voor:

 • Latijn-Moderne Talen
 • Latijn-Wiskunde
 • Latijn-Wetenschappen
 • Wetenschappen-Wiskunde
 • Moderne Talen-Wetenschappen
 • Economie-Wiskunde
 • Economie-Moderne Talen
 • Humane Wetenschappen

In het Technisch Secundair Onderwijs kan in onze school in de derde graad gekozen worden voor:

 • Handel
 • Boekhouden-Informatica
 • Sociale en Technische Wetenschappen

Leerlingen kunnen in onze BSO-structuur  in de derde graad kiezen uit:

 • Kantoor
 • Verzorging
 • Zevende jaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer (KA)
 • Zevende jaar Kinderzorg (KZ)

Het succesvol beëindigen van het zevende specialisatiejaar verleent de leerlingen uit het Beroeps Secundair Onderwijs het ‘Diploma Secundair Onderwijs’, noodzakelijk voor voortgezet onderwijs.

Net zoals in de tweede graad, worden er in elke onderwijsvorm in de derde graad modules ingericht. De talenten en competenties die werden ontwikkeld in de tweede graad worden dus verder uitgediept in de derde graad. We zien dit talentbewustzijn als een extra troef voor leerlingen om zich verder te ontplooien op de arbeidsmarkt of in het hoger onderwijs en om de juiste (verantwoorde) keuzes te maken.

Lessentabel 3de graad – 5de / 6de  jaar ASO
Lessentabel 3de graad – 5de / 6de  jaar TSO/BSO
Lessentabel 3de graad  – 7de Specialisatiejaar