Modules tweede graad

Onze school kiest ervoor om de lesuren uit het complementaire gedeelte in te vullen met modules. Dit zijn projecten die lopen over een schooljaar en die als doel hebben om de motivatie en het aanleren van vaardigheden (bv. probleemoplossend denken) van de leerlingen te bevorderen. De modules vormen op die manier een versterking van een studierichting.

Het doel van de modules in het derde jaar is uitdieping van de leerstof. Dit houdt in dat we 2 lesuren per week focussen op de verbetering van de taalvaardigheid van de leerlingen (kolom 1). Door middel van een carrouselsysteem maken de leerlingen kennis met taalopdrachten (spreken, schrijven, luisteren, lezen) in het Nederlands én in andere talen. Daarnaast worden 2 lesuren besteed aan het uitdiepen van thema’s die nauw aansluiten bij de gekozen studierichting (kolom 2).

Studierichting (3de jaar) 2 uur 2 uur
Latijn Taalvaardigheid – carrousel Cultuur en actua
Economie Organisatie
Wetenschappen Wetenschappen en wiskunde
Humane Wetenschappen Cultuur en actua
Handel Organisatie
Kantoor Organisatie
Sociale en Technische Wetenschappen Taalvaardigheid (1u)  

 

Het doel van de modules in het vierde jaar is verbreding van de leerstof. Dit houdt in dat de leerlingen hun interesses en talenten verder kunnen ontwikkelen aan de hand van 4 verschillende modules. De leerlingen volgen 2 van de onderstaande modules in het eerste semester en nog eens 2 in het tweede semester.

Studierichting (4de jaar) 2 x 2 uur (semester 1) 2 x 2 uur (semester 2)
Latijn

Sport en maatschappij

Kunst en crea

ICT

Ecologie en duurzaamheid

Sport en maatschappij

Kunst en crea

ICT

Ecologie en duurzaamheid

Economie
Wetenschappen
Humane Wetenschappen
Handel
Kantoor
Sociale en Technische Wetenschappen Taalvaardigheid (1u)