Modules eerste graad

Eerste graad

In de eerste graad wordt reeds een aanzet gegeven voor het verwerven van deze competenties via kleine gerichte opdrachten binnen de verschillende vakken. In het tweede leerjaar van de eerste graad A-stroom wordt er twee uur Sport of projectwerking ingericht:  leerlingen van de optie moderne wetenschappen krijgen doorheen het schooljaar vier modules aangeboden:

Ook in de opties Latijn, handel en mechanica/elektriciteit worden er per schooljaar vier projecten uitgewerkt.

Dit competentiegericht leren zorgt er niet alleen voor dat leerlingen hun interesses en talenten met het oog op de tweede graad ontdekken, het laat hen meestal ook toe om een correcte studiekeuze te maken.

Binnen de projectwerking kan op verschillende snelheden gewerkt worden al naar gelang het niveau van de leerlingen en de interesse voor de verschillende modules. Elke module wordt afgesloten met een eindproduct (uitstap voorbereiden, presentatie, toneel…). De evaluatie gebeurt via een competentierapport waarbij telkens twee algemene en drie vakgebonden competenties/doelstellingen beoordeeld worden. Er wordt per competentie een waardeoordeel geformuleerd, dat gebaseerd is op concreet waarneembare acties.