Modules derde graad

Net zoals in de tweede graad, worden er in elke onderwijsvorm in de derde graad modules ingericht. We zien dit als een extra troef voor leerlingen om zich verder te ontplooien en om de juiste (verantwoorde) keuzes te maken.

In het vijfde jaar doorlopen de leerlingen van ASO, TSO en BSO gedurende het schooljaar voor twee lesuren per week een traject van drie modules waarin er aandacht is voor burgerschapseducatie/budgetbeheer, mediawijsheid/nieuws en EHBO.

In het zesde jaar krijgen de leerlingen van ASO, TSO en BSO een uitdiepingsmodule van twee lesuren per week ter voorbereiding op voortgezette studies, de arbeidsmarkt en/of op het leven in de maatschappij (carrouselsysteem – zie tabel).  In 7de jaar BSO wordt een thematisch traject van modules uitgewerkt met aandacht voor onder meer verkeersveiligheid, op zoek naar werk, ecologisch reizen en gezondheid.

Studierichting (6de jaar) 2 uur
ASO (alle studierichtingen) Carrousel = uitdieping op het vlak van

  • Filosofie
  • Wetenschap en Wiskunde
  • Economie
  • Taal en Cultuur (met inbegrip van academische taalvaardigheid)
  •  Loopbaanbegeleiding
TSO – Handel
TSO – Boekhouden-Informatica
BSO – Kantoor Organisatie + toekomst
BSO – Kantoor + Kinderzorg (7de jaar) Thematisch project