Modules

Afbeelding(16)We zijn er ons als school van bewust dat onze maatschappij hoge eisen stelt aan jongeren. Een van die eisen houdt in dat jonge mensen zichzelf goed kunnen inschatten en weten wat hun sterke punten (talenten en vaardigheden) zijn.

Om hier op in te spelen willen we de studierichtingen die leerlingen kiezen, versterken met modules (die vervangen de lesuren uit het complementaire gedeelte). Dit zijn projecten die lopen over een schooljaar en die als doel hebben om de motivatie en het aanleren van vaardigheden (bv. probleemoplossend denken) van de leerlingen te bevorderen. De leerlingen kunnen zelf hun pakket met modules samenstellen in functie van hun interesses, talenten en competenties.

De talenten die de leerlingen ontdekt hebben in de eerste graad, worden dus verder ontwikkeld in de tweede graad en uitgediept in de derde graad. De modules vormen op die manier een versterking van een studierichting.

Via onderstaande links kom je op de pagina’s met een overzicht van de verschillende modules per graad en de specifieke organisatie ervan.