Maaltijden

2015-09-10 13.02.42De leerlingen kunnen ’s morgens voor 8u25 een broodje bestellen op school. De kostprijs hiervoor bedraagt
€ 2,50. Een eigen lunchpakket kan eveneens meegebracht worden.

Onder geen enkele voorwaarde mogen de leerlingen zonder toestemming de school verlaten. De toestemming wordt geregeld met een middagpasje. Enkel de leerlingen die toestemming gekregen hebben om thuis te eten, kunnen onder de middag naar huis. Een schriftelijke aanvraag moet wel door de ouders gericht worden aan de school.