Leerlingenraad

Alle leerlingen van de school worden via de leerlingenraad betrokken bij de schoolorganisatie. Dit betekent dat voor bepaalde materies hun advies wordt ingewonnen. Op deze wijze kunnen ze effectief meedenken over het beleid van de eigen school.

Op elk van de vestigingsplaatsen wordt bij het begin van elk schooljaar een leerlingenraad samengesteld.

Eerste graad Denderleeuw
De leerlingenraad zal in het schooljaar 2016-2017 bestaan uit: Bineta (1Aa), Anes (1Ab), Jill (1Ac – secretaris), Soulayman (1B), Casper (2Aa – voorzitter), Matteo (2Ab), Tibo (2Ac), Aline (2B).

De coaches van deze enthousiaste groep leerlingen zijn mevr. Hoffelinck en mevr. De Wael.

 

Eerste graad Liedekerke
De leerlingenraad zal in schooljaar 2016-2017 bestaan uit: <informatie weldra beschikbaar>

De coach van deze enthousiaste groep leerlingen is mevr. De Bie.

 

Tweede en derde graad Denderleeuw
Afbeelding
Wij proberen zo goed mogelijk de vertegenwoordigers van de leerlingen te zijn bij de leraren, het secretariaat en de directie.

Onze bedoeling is om de school een betere en leukere plaats te maken: we organiseren allerlei activiteiten (zoals een ‘Foute Dag’), maar gaan ook bij de directrice langs als er regels worden doorgevoerd waarmee het merendeel van de leerlingen niet akkoord gaat. Zo hebben we vorig jaar kunnen zorgen voor de vernieuwing van de jongenstoiletten en gloednieuwe extra toiletten voor de meisjes!

We verzamelen uiteraard ook goede en zinvolle ideeën, van elke leerling die zich laat horen, om het aangenamer te maken om naar school te komen.

Om al die dingen te doen en te bereiken, moeten we af en toe vergaderen. Maar je moet het woord ‘vergaderen’ niet zien als een saaie bedoening! De vergaderingen zijn leuk en er zit vaart achter. We waken erover dat het geen klaagbank wordt. Zo werken we tijdens vergaderingen aan een Facebookgroep en zorgen we voor teambuilding, aangezien onze ‘raders uit de verschillende jaren en richtingen komen. Een keer per jaar gaan we op uitstap om een ganse dag samen te zijn en ideeën op te doen en uit te werken. We zijn een hechte bende, die veel plezier maakt, terwijl we ook zinvol bezig zijn.

We zijn er niet vies van om grootse dingen aan te pakken. Zo willen we graag eens een muziekfestival naar onze school halen of hebben we ambities om de ‘strafste school’ te worden

We verkopen regelmatig eten en snacks die de leerlingen graag lusten. Tijdens de pauzes van 11 uur verkopen we één keer in de week koeken en soms verkopen we hotdogs of hamburgers. Wat we verdienen, verdwijnt niet in de zakken van de coaches of de ‘raders! We spijzen er een ‘leerlingenraadkas’ mee, om activiteiten te kunnen organiseren, maar doen vaak ook iets voor het goede doel.

De coach van deze enthousiaste bende zijn mevr. Van den Eynde

Kernraad (ernstig)