Organisatie

DSCN7072Het GO! Atheneum Denderleeuw is in de eerste plaats een dynamische school met een duidelijke missie. Een belangrijke troef is dat we over een breed studieaanbod beschikken en dit in de verschillende onderwijsvormen (A-stroom, B-Stroom, ASO, TSO en BSO).  In elke studierichting op onze school staat talentontwikkeling en talentuitdieping centraal. We beogen maximale leerwinst voor elke leerling door te focussen op zijn / haar interesses, kwaliteiten en competenties. De modules (in elke graad) zetten hier extra op in.

We beseffen echter ook dat de dagelijkse organisatie van onze onderneming op wieltjes moet lopen en dat ieder lid van het schoolteam een belangrijke schakel vormt in het geheel. Hier kunt u uitgebreide info vinden over al de praktische aspecten die onze school draaiende houden. We stellen als team alles in het werk om van onze school een aangename en goed georganiseerde leerplek te maken, waar in een open sfeer kan gebouwd worden aan een solide toekomst voor onze leerlingen.