Vertrouwensleerlingen

Wij presenteren u… de vertrouwensleerlingen!

Haal die wenkbrauwen maar terug naar beneden, want hier zijn de antwoorden op al je mogelijke vragen.

  • Wat is een vertrouwensleerling? Het zijn leerlingen die op vrijwillige basis binnen hun eigen school fungeren als vertrouwenspersoon voor alle leerlingen van hun school.
  • Wat doet ’n vertrouwensleerling? De leerling helpen, met een andere, jongere visie op de zaak, meestal door ’n goed gesprek te voeren met hen over hun probleem of ’n probleem dat hen aangaat.
  • De vertrouwensleerling is meestal ook ’n tussenstap naar leerlingenbegeleiding of het CLB of ’n andere volwassene. Evengoed kunnen ze je helpen die stap te nemen.
  • Waarom ’n vertrouwensleerling? Als men een probleem heeft,  staat men niet altijd te popelen dit te vertellen aan ’n ‘volwassene’.
  • Vertrouwensleerlingen zijn zelf leerlingen en zullen op een andere manier begrip tonen omtrent de situatie waarin de leerling zich bevindt.
  • Met welke problemen kunnen leerlingen bij de vertrouwensleerling terecht? Alle mogelijke problemen zullen de vertrouwensleerlingen met jou bepraten en proberen er een oplossing voor te zoeken. We denken aan studie- en leerproblemen, pesten, liefdesperikelen, sociale of familiale problemen…
  • Waar kan je ’n vertrouwensleerling vinden? De vertrouwensleerlingen zijn altijd paraat: op de speelplaats, in de wandelgangen, via smartschool…
  • Wie zijn de vertrouwensleerlingen? Leerlingen uit de tweede en derde graad. De namen volgen binnenkort!

En tenslotte: vertrouwensleerlingen zijn leerlingen die je kan vertrouwen. Ze hebben zwijgplicht en zullen niet over de besproken problemen roddelen buiten het lokaal waar het gesprek plaatsvindt.

Wil je meer info over de vertrouwensleerlingen? Neem dan contact op met mevr. F. Celis en/of mevr. N. Holderbeke.