Onthaaldagen

2015-09-02 11.19.01Een nieuwe school… Dat is wat onze derdejaars allemaal aanvoelen wanneer ze op 1 september door de dubbele glazen deuren van het Atheneum stappen. Of ze nu komen van onze middenscholen in Denderleeuw en Liedekerke, of ze stromen in vanuit een heel andere school, uiteindelijk zijn ze allemaal nieuw en betreden ze onbekend terrein.

Er zijn nieuwe klasgenoten, andere leraren, een onbekende speelplaats en verrassende klaslokalen. De oudere leerlingen hebben het over ‘de derdekes’, niemand lijkt  je naam te kennen… Het is niet altijd eenvoudig om een nieuwe leerling te zijn. En toch merken we op het Atheneum dat we leerlingen kunnen helpen om vriendschapsbanden aan te knopen en zich welkom te voelen in deze andere omgeving.

Sedert jaren organiseren we op het KAD vanaf 1 september gedurende  drie dagen een onthaalproject voor al onze derdejaars. Daarbij houden we alle bovenstaande bekommernissen voor ogen en willen we vooral dat onze leerlingen zich goed voelen op school. Onze slogan ‘een dynamische school waar het goed leven en leren is’ komt hier helemaal tot zijn recht.

De leerlingen worden in het project gedropt met kennismakingsoefeningen, een rondleiding in de school door oudere leerlingen, klasafspraken, energizers en een quiz over het schoolreglement. We willen immers graag dat iedereen zich vanaf dag 1 goed voelt, wat inhoudt dat de leerlingen elkaar, de school, de leraren en de regels leren kennen, want alleen dan kunnen we samen tot een vlotte samenwerking komen.

De leerlingen geven tijdens de eerste dag traditioneel ook de aanzet voor een leerportfolio, dat hen helpt om keuzes te maken op studiegebied. Ze zoeken uit waar hun talenten liggen, welke hun sterkste vaardigheden zijn hoe ze die kunnen optimaliseren in de toekomst.

2015-09-01 10.16.572015-09-01 12.12.18

Ook aan teamspirit en verdraagzaamheid wordt de eerste  dagen hard gewerkt. Alle derdes wonen een toneelstuk bij over een aspect dat met jeugd en school te maken heeft. We kiezen voor stukken die gaan over (cyber)pesten, sociale media, moeilijke relaties en vriendschappen. Uiteraard wordt alles achteraf besproken en gekaderd, al was het maar om er voor te zorgen dat iedereen op school de weg weet als het erop aankomt hulp te vragen. We laten hen kennismaken met de leerlingenraad, de leerlingbegeleiders, de vertrouwensleerlingen, het CLB en andere instanties die onze leerlingen een warm hart toedragen.

Een sportieve uitdaging maakt eveneens deel uit van de driedaagse, want is er een betere manier om elkaar te leren kennen en jezelf te ontdekken dan via sport? Of we nu kiezen voor een wandelzoektocht, een groepsversterkende oefening, een fietstocht of een initiatie circustechnieken, iedereen draagt zijn steentje bij aan het groepsgevoel en een betere sfeer in de klas.

Tijdens de onthaaldagen wordt voor onze derdejaars reeds de basis gelegd voor een leuke, leerzame en zinvolle carrière in het KAD. Niet te verwonderen dat er op de proclamatie vaak met een positieve noot wordt terug geblikt op de eerste schooldag in het Atheneum…