HeartsaverVZW

Het GO! Atheneum Denderleeuw slaat de handen in elkaar met de vzw Heartsaver. Deze vzw ijvert voor een maximale toegankelijkheid tot AED’s  Automatische Externe Defibrillator) of HARTstarters. Een plotse hartstilstand is immers één van de grootste doodsoorzaken wereldwijd. Willen we de overlevingskansen van slachtoffers vergroten, dan is snel handelen de boodschap. Elke seconde telt.

In samenwerking met onze Schoolcampus gelegen in de Kouterbaan, plaatst vzw Heartsaver een AED-toestel buiten aan de school zodat deze in geval van nood voor iedereen 24/7 beschikbaar is.
Zo willen we als school ook bijdragen tot een betere beschikbaarheid van een levensreddend toestel binnen onze gemeente Denderleeuw.

Dankzij dit fundraising initiatief wordt ook onze schoolomgeving HARTveilig.