Economie in de praktijk

Niets is zo leuk en leerzaam als de opgedane kennis even te toetsen aan de praktijk. In de economische richtingen werden hiervoor twee grote projecten op poten gezet.

  • De leerlingen van het zesde jaar handel en boekhouden-informatica richten elk jaar een mini-onderneming op.
  • De leerlingen uit het zevende specialisatiejaar kantooradministratie en gegevensbeheer werken dan weer een heel jaar in hun fictieve oefenfirma’s.