Dag van de Leerling

KAD likes iedereenVorig jaar stond de jaarlijkse ‘Dag van de leerling’ in het Atheneum Denderleeuw in het teken van wereldburgerschap, solidariteit en verdraagzaamheid. Dit naar aanleiding van de VN-werelddag ter bestrijding van Racisme en Discriminatie. Of het nu gaat over geaardheid, huidskleur, afkomst of geslacht, dag in dag uit worden jongeren geconfronteerd met het niet aanvaarden van het ‘anders’ zijn. Onder het motto ‘Iedereen is oké!’ bindt het Atheneum Denderleeuw de strijd aan tegen de toenemende intolerantie in onze samenleving. Dit in navolging van het pedagogisch project van het GO! dat ijvert voor een samenleving met gelijke kansen en waarden als actief burgerschap, betrokkenheid en verbondenheid in en buiten de school hoog in het vaandel draagt.

Alle leerlingen nemen op deze dag deel aan tal van workshops: van een multicultureel wereldspel, over realiseren van een markt of fototentoonstelling waarin culturele diversiteit centraal staat, tot het zich verdiepen in de problematiek van (minderjarige) vluchtelingen. Alles komt aan bod tijdens de ‘Dag van de Leerling’ of de ‘Dag van de diversiteit’.

De dag wordt steeds afgesloten met een groot muziek- en dansfeest voor een respectvolle en warme samenleving. Alle leerlingen die dat wensen nemen deel aan het jaarlijkse Free Podium. Er werd gezongen, al dan niet met live-begeleiding, gemusiceerd en gedanst tot het einde van de schooldag. Het echte einde? Neen, want al meerdere jaren is het echte einde van de Dag van de Leerling, een gezamenlijke ‘Macarena’. Allemaal, leerlingen én leerkrachten, op de dansvloer om samen deze mooie culturele dag af te sluiten.

Hieronder vind je de foto’s van onze editie: