Preventie tweede graad

Derdes

Er wordt vandaag in onze maatschappij steeds meer verwacht van mensen en jongvolwassenen vormen daar geen uitzondering op. Het is dus des te belangrijker voor onze jongeren om op het juiste moment “neen” te kunnen zeggen. Een belangrijke stap hierin is het leren omgaan met grenzen. Niet alleen het leren kennen en stellen van de eigen grenzen, maar ook het respecteren van de grenzen van anderen is een vaardigheid die levenslang mee gaat.

Om die reden laten we onze leerlingen van het derde jaar wat beter kennismaken met elkaar, maar vooral met zichzelf. We gaan na hoe ze reageren in moeilijke situaties (bv. bij groepsdruk), maken hen bewust van de (mogelijke) gevolgen van het nemen van beslissingen en we leren hen technieken aan om assertiever uit de hoek te komen.

Het tweede luik van de preventie in het derde jaar is gericht op alcohol. Via een interactief (gezelschap)spel helpen we misverstanden en mythes over alcohol(misbruik) uit de wereld, laten we leerlingen ervaren wat er met je lichaam gebeurt wanneer je dronken bent en wordt er een workshop ‘alcoholvrije cocktails maken’ voorzien. Een ontspannende én lekkere afsluiter die toont dat het ook zonder alcohol kan. Dat deze preventie net voor de carnavalsperiode gegeven wordt, is dan ook geen toeval.

2015-02-10 13.37.202015-02-10 13.57.56

2015-02-10 14.38.50 2015-02-10 14.53.24

Vierdes

2015-11-16 11.49.59In het vierde jaar ligt de focus van de preventie op cannabis. De leerlingen ontdekken via het verhaal van twee tieners welke impact druggebruik heeft op de gebruiker, maar ook op zijn hele omgeving. We tonen wat de gevaren zijn van drugs, bespreken controversiële stellingen en bekijken welke de vangnetten zijn als betrokkene.

Deze theoretische kennis wordt verder geduid door de openhartige getuigenis van de moeder van een ex-verslaafde. Haar verhaal, en dat van haar zoon, laat niemand onberoerd en ze beantwoordt vanuit haar ervaring de vragen waar jongeren mee zitten.

Tot slot kijken de leerlingen naar een aangrijpend toneelstuk over dit onderwerp, opnieuw voorzien van duidelijke (om)kadering en nabespreking.

Voor deze preventies worden wij ondersteund door PISAD, het Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor Aanpak van Drugmisbruik.

2015-11-16 09.29.17foto0280