Leerlingbegeleiding

De projecten van de leerlingbegeleiding zijn gericht op het persoonlijke, het intellectuele en het sociale welbevinden van de leerlingen, met het doel hen optimaal te laten profiteren van het aanbod van de school om een zo groot mogelijke leerwinst te realiseren.

De 4 domeinen waar de leerlingenbegeleiding werkzaam is:

  • Socio-emotionele begeleiding met initiatieven rond vertrouwensleerlingen: zij richten zich specifiek op de vragen en behoeften van hun medeleerlingen, waardoor de zorg voor elkaar en de zelfredzaamheid van jongeren vergroot wordt.pesten op school: no blame aanpak met als uitgangspunten dat het pesten moet stoppen, niemand wordt gestraft en iedereen is verantwoordelijk
  • Onderwijsloopbaan of studiekeuzebegeleiding: vanaf de start op onze school wordt per leerling een studiewijzer opgebouwd om hen door zelfreflectie bewuster te maken van hun eigen capaciteiten (portfolio).
  • Studie(methode)begeleiding: i.s.m. de vakleerkrachten worden inhaallessen en begeleidingstrajecten gegeven, programma’s voor leerlingen met leerstoornissen en leermoeilijkheden opgesteld en worden leerlingen extra voorbereid op verdere studies.
  • Gezondheidseducatie met o.a. initiatieven in het derde jaar rond alcoholpreventie en in het vierde jaar rond drugpreventie en initiatieven rond gezonde voeding.

De cel leerlingenbegeleiding
In de cel leerlingenbegeleiding wordt de aanpak en de begeleiding besproken. Deze cel bestaat uit de leerlingenbegeleiders, de directie, de opvoeders en de CLB-medewerker(s).

De vaste leerlingenbegeleiders zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen en begeleiden van nieuwe leerlingen, het luisteren naar problemen, het onderzoeken van leerproblemen en begeleiden, het opvolgen van begeleidingsplannen, het bespreken van specifieke problemen met CLB, klassenleraar/-lerares, opvoeders en directie, het coördineren van verschillende activiteiten rond sociale vaardigheden, het werken aan participatie en motivatie van leerlingen in het gehele schoolgebeuren en het vormen van een schakel tussen leerlingen onderling, leerlingen en ouders, leerlingen en leerkrachten.

Leerlingen die door een leer-of ontwikkelingsstoornis bijzondere onderwijsbehoeften hebben kunnen, mits er een officieel attest kan voorgelegd worden, een handelingsplan krijgen, waarin afspraken gemaakt worden met de leerling, de ouders en de leerkrachten om in de mate van het mogelijke tegemoet te komen aan de bijzondere noden van deze kinderen.

Ons team leerlingbegeleiders bestaat uit

  • eerste graad Denderleeuw: mevr. A. De Wael en mevr. L. Hoffelinck
  • eerste graad Liedekerke: mevr. L. Hoffelinck en mr. R. D’Hoe
  • tweede en derde graad: mevr. I. Van Bemten en mr. S. Feys

Onze leerlingbegeleiders hebben regelmatig overleg met de medewerkers van het CLB. Voor leerlingen die toch liever rechtstreeks of anoniem contact opnemen met het CLB, is er nu CLB-chat.
Dit online-platform waar leerlingen ongedwongen kunnen chatten met een CLB-medewerker is op maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar van 17u tot 21u.
Op woensdag kunnen de leerlingen er terecht van 14u tot 21u. 

Voor meer informatie over het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding), neem je een kijkje op www.clbaalst.be.